Ing. Václav Vlček – projektová kancelář

Naše kancelář vznikla v roce 1997 a od počátku se zabývá zpracováním projektové dokumentace novostaveb, rekonstrukcí a modernizací staveb. Navrhujeme rodinné a bytové domy, stavby občanské vybavenosti včetně infrastruktury a další stavby pozemního stavitelství. Veškeré zakázky zajišťujeme komplexně a vždy v potřebném rozsahu pro daný účel.

Cílem našich služeb je zajistit vždy dodání požadované dokumentace ke spokojenosti zákazníka. V návrhu se snažíme zohlednit zejména ekonomickou stránku v souladu s užitnými a estetickými vlastnostmi stavby. Tím Vám ušetříme náklady nejen na realizaci záměru, ale i náklady spojené s užíváním hotové stavby.

Hlavní obory naší činnosti jsou:

  • Architektonické studie
  • Projektové dokumentace
  • Výpočty energetické náročnosti budov
  • Znalecké posudky a odhady cen nemovitostí

Od architektonické studie po inženýrskou činnost

Nabízíme vám služby na míru tak, aby se stal váš záměr opravdu skutečností. Ve fázi příprav prověříme proveditelnost stavby a následně vypracujeme architektonickou studií, kde získáme základní pojem o hmotovém, dispozičním a materiálovém řešení stavby. Pokračujeme projekty pro územní a stavební řízení včetně zajištění nezbytné inženýrské činnosti v jednání s úřady a dotčenými orgány. Připravíme dokumentaci pro provedení stavby a spolupracujeme během její realizace. Před uvedením stavby do užívání vytvoříme dokumentaci skutečného provedení stavby. Jednotlivé stupně projektové dokumentace zpracováváme v nejnutnějším rozsahu pro daný účel v souladu se zájmy klienta.

Věříme, že Vás nabídka našich služeb zaujme. Pokud nenaleznete správné informace, kontaktujte nás, určitě pro Vás máme správné řešení.