Ing. Václav Vlček – projektová kancelář

Naše kancelář vznikla v roce 1997 a od počátku se zabývá zpracováním projektové dokumentace novostaveb, rekonstrukcí a modernizací staveb. Navrhujeme rodinné a bytové domy, stavby občanské vybavenosti včetně infrastruktury a další stavby pozemního stavitelství. Veškeré zakázky zajišťujeme komplexně a vždy v potřebném rozsahu pro daný účel.

projekcni kancelarprojekcni kancelarprojekcni kancelarprojekcni kancelarprojekcni kancelar
projekcni kancelarprojekcni kancelarprojekcni kancelarprojekcni kancelarprojekcni kancelar
projekcni kancelarprojekcni kancelarprojekcni kancelarprojekcni kancelarprojekcni kancelar
projekcni kancelarprojekcni kancelarprojekcni kancelarprojekcni kancelarprojekcni kancelar
projekcni kancelarprojekcni kancelarprojekcni kancelarprojekcni kancelarprojekcni kancelar

Cílem našich služeb je zajistit vždy dodání požadované dokumentace ke spokojenosti zákazníka. V návrhu se snažíme zohlednit zejména ekonomickou stránku v souladu s užitnými a estetickými vlastnostmi stavby. Tím Vám ušetříme náklady nejen na realizaci záměru, ale i náklady spojené s užíváním hotové stavby.

Hlavní obory naší činnosti jsou:

  • Architektonické studie
  • Projektové dokumentace
  • Výpočty energetické náročnosti budov
  • Znalecké posudky a odhady cen nemovitostí

Od architektonické studie po inženýrskou činnost

Nabízíme vám služby na míru tak, aby se stal váš záměr opravdu skutečností. Ve fázi příprav prověříme proveditelnost stavby a následně vypracujeme architektonickou studií, kde získáme základní pojem o hmotovém, dispozičním a materiálovém řešení stavby. Pokračujeme projekty pro územní a stavební řízení včetně zajištění nezbytné inženýrské činnosti v jednání s úřady a dotčenými orgány. Připravíme dokumentaci pro provedení stavby a spolupracujeme během její realizace. Před uvedením stavby do užívání vytvoříme dokumentaci skutečného provedení stavby. Jednotlivé stupně projektové dokumentace zpracováváme v nejnutnějším rozsahu pro daný účel v souladu se zájmy klienta.

Věříme, že Vás nabídka našich služeb zaujme. Pokud nenaleznete správné informace, kontaktujte nás, určitě pro Vás máme správné řešení.