Reference: Rekonstrukce bytového domu v Kašperských Horách

Řešený městský dům se nachází na okraji náměstí v městské památkové zóně. Zadáním bylo navýšit počet bytů nástavbou a vestavbou podkroví a v přízemí ponechat stávající obchody. Navržené řešení přiznalo novou nástavbu do dvora dřevěným obkladem a celkově pojednalo fasády objektu. Podkroví prosvětlují nové vikýře.

Foto:

725_1.JPG
725_2.jpg
725_3.jpg
725_4.jpg
725_5.jpg